Gynekologicko-porodnická ambulance

Doc. MUDr. Bohuslav SVOBODA, CSc.

Prenatální poradna

V rámci prenatální poradny poskytujeme péči těhotným klientkám od začátku těhotenství do porodu. Při pozitivním těhotenském testu obvykle provádíme ultrazvukové vyšetření k potvrzení těhotenství 2-4 týdny po vynechání menses. Během těhotenství klientky dochází na předem domluvené kontroly,  v první polovině těhotenství po 4 - 6 týdnech, poté se intervaly zkracují. Při  kontrole se provádí vyšetření  moči, měření krevního tlaku, kontrola váhy a gynekologické vyšetření. Průběžně doplňujeme  laboratorní   a jiná vyšetření, odesíláme klientky na screeningová ultrazvuková vyšetření (10.-13. týden, 20.-22. týden, 30.-32. týden).  V posledním měsíci těhotenství sledujeme stav plodu pomocí kardiotokografu Phillips Avalon FM40 (včetně bezdrátového přenosu signálu). 

  

Dětská gynekologická ambulance

Dětská gynekologická ambulance poskytuje péči dívkám od narození do 15 let. Většinou  v tomto období života  není potřeba žádné gynekologické vyšetření.  Přesto se mohou rozvinout i u dětí nebo velmi mladých dívek záněty pochvy, poševního vchodu,  synechie (srůst) stydkých pysků, poruchy menstruačního cyklu,  cysty vaječníků, a podobně.  Před gynekologickým vyšetřením je vhodné své dítě připravit, pokud je to jen trochu možné - pokusit se mu přijatelnými formulacemi vysvětlit proč je potřeba vyšetření, a jak bude probíhat. Gynekologické vyšetření u malých dívek se skládá z vyšetření zevního genitálu pohledem  a  vyšetření pochvy a děložního čípku vaginoskopem (tenká trubička se zdrojem světla), event. ultrazvukovým vyšetřením přes přední břišní stěnu. V případě potíží můžete vyhledat pomoc v naší ordinaci - MUDr. Milada Štucbartová je zkušenou specialistkou  s atestací v oboru dětské gynekologie. 

Ultrazvuková ambulance

Ultrazvukové vyšetření  je nejčastěji používanou zobrazovací metodou v gynekologii a porodnictví.  Používáme jej k diagnostice  polypů, myomů, cyst vaječníků, k diagnostice těhotenství, sledování v půběhu těhotenství, a jiné. 
Ordinace je vybavena nejvyšší třídou ultrazvukového přístroje Toshiba AplioMX s  abdominální a vaginální 2D a 3D/4D sondou s možností využití dopplerovské ultrasonografie.

 Onkogynekologická ambulance

Specializujeme se na  diagnostiku nádorových onemocnění ženského genitálu a jejich následnou dispenzarizaci po léčbě. V rámci pravidelných ročních prohlídek, které Vám hradí pojišťovna, provádíme screening rakoviny děložního hrdla- vyhledávání  časných přednádorových změn. Pravidelné kontroly na gynekologii  mohou  odhalit i jiné gynekologické  nádory a  umožní tak zavčas zahájit vhodnou léčbu. V případě, že máte obtíže, je nejlepší požádat o vyšetření dříve,   mimo Vaši roční prohlídku. 

  

Expertní kolposkopie

V případě abnormálního nálezu  na děložním hrdle můžete  vyhledat  konsiliární vyšetření specialistou v naší ordinaci. Expertní kolposkopie je optická metoda  umožňující 8-40násobné zvětšení vyšetřovaných  tkání - zevního genitálu, pochvy, čípku, např. zánětlivých změn na sliznici, přednádorových změn a pod. Ordinace je vybavena moderním kolposkopem Olympus OCS 500 umožňujícím dokonalou vizualizaci vyšetřovaného pole včetně  fotodokumentace. Vyšetření provádí Doc.MUDr.Svoboda,CSc.