Gynekologicko-porodnická ambulance

Doc. MUDr. Bohuslav SVOBODA, CSc.

Ambulance zajišťuje komplexní služby v oboru gynekologie a porodnictví:

 • gynekologická ambulance
 • dětská gynekologická ambulance
 • prenatální poradna
 • ultrazvuková ambulance
 • onkogynekologická ambulance
 • expertní kolposkopie

Možnost individuální dohody o zajištění  další  péče na Gynekologické klinice Ústřední vojenské nemocnice  a 3.LF UK, event. Gynekologicko-porodnické klinice FNKV a 3.LF UK.

V ambulanci ordinují:

 • Doc. MUDr. Bohuslav SVOBODA, CSc.
 • as. MUDr. Pavla SVOBODOVÁ, Ph.D.
 • as. MUDr. Jiří POPELKA
 • MUDr. Milada ŠTUCBARTOVÁ
 • MUDr. Monika VĚTROVSKÁ
 • MUDr. Vít DROCHÝTEK

Porodní asistentky:

Monika SVĚRÁKOVÁ

Olga DEUTSCHOVÁ

Seznam pojišťoven, se kterými máme smlouvu:

 • 111    Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 207    Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
 • 201    Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 211    Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • 205    Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

V případě, že nejste pojištěna u některého z uvedených ústavů, můžeme Vám poskytnout péči pouze  v případě neodkladného akutního stavu nebo za přímou platbu.

 

Rozhodnutí poskytovatele ambulantních zdravotních služeb

K  žádné ze zdravotních služeb, kterou v našem zdravotnickém zařízení poskytujeme,  nebude vyžadován  informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.

V Praze  dne 30.3.2012                      Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.